Kutch Branches

KUTCH YUVAK SANGH BHUJ OFFICE

MATUSHREE UMARBAI LALJI ANCHORWALA VIDHYA MANDIR
ADD : SHIVKRIPA NAGAR, NEAR MANDVI OCTROI NAKA, MANDVI BHUJ ROAD, BHUJ – KUTCH , PIN -370001
TEL : 02832 225163
CONVENER : KETAN SHANTILAL PATEL - (BHUJ – (KOTDA))
PHONE : 9825801633
EDUCATION CONVENER (KUTCH PRABHARI) : DR. PANKAJ SHANTILAL SHAH ( BIDADA )
PHONE : 9757218555

KUTCH YUVAK SANGH : BIDADA

MATUSHREE NIRMALABEN RAVJI PANCHARIA PRIMARY SCHOOL
MATUSHREE KANCHANBEN PREMCHAND MANEKCHAND MEHTA “PREMSMURTI” SHISHU MANDIR
B.B.M HIGHER SECONDARY SCHOOL

SCHOOL VYAVASTHAPAK : HARESH VISANJI PATEL ( BIDADA )  
PHONE: 9879321414
ADD : BIDADA , TALUKA – MANDVI – KUTCH PIN – 370435
TEL : 02834 245120
Email : bbmhighschool@kutchyuvaksangh.org


KUTCH YUVAK SANGH – GADHSISA

SHREE MAVJIBHAI VED SMRUTI TRUST
KUTCH YUVAK SANGH SANCHALIT SHREE SARASWATI PRIMARY & SECONDARY SCHOOL​
ADDRESS : RAMDEV NAGAR, GHODALAKH ROAD, AT- GADHSHISHA, TALUCA – MANDVI -KUTCH, PIN – 370445