Kutch

Mat. Umarbai Lalji Anchorwala Vidhyamandir

Shiv Krupa Nagar, Opp. Mandvi Octroi Naka,

Bhuj - Mandvi Road, Bhuj - Kutch : 370001

Nirbhay Goswami (Vyavasthapak)

Hareshbhai Vishanji Patel (Kutch Convener)

Amit Gor (Bhuj Convener)

Vyom Anjaria (Bhuj Co-Convener)

+91-9875122861

+91-9825200217

+91-9638831518

+91-6262225224

Mat. Kesarben Kanji Shamji Vidhyasankul antargat

Mat. Nirmalaben Ravji Chheda Prathamik & Secondary School

Opp. Pashu Clinic, Bidada, Mandvi - Kutch : 370435

Hareshbhai Vishanji Patel

(Kutch Convener &
Vyavasthapak)
Dr. Pankaj Shah

(Educational Convener & Trustee)

Kirtichandra Bhagvanji Wadiya (Principal)

+91-9825200217

+91-9757218555

+91-9979349549

Shri B.B.M. High School

Bidada, Mandvi - Kutch : 370435

Mat. Kanchanben Premchand Manekchand Maheta Premsmruti Shishumandir

Bidada, Mandvi - Kutch : 370435

Rajesh Sorathia (Principal)

Heenaben Gor (Principal)

+02834244457

+91-9825708976

Shri Saraswati Shishu Mandir

Shri Saraswati Prathamik Vidhya Mandir

Shri Saraswati Madhyamik School

Ram Dev Nagar,Godalakh Road, Gadhshisha, Mandvi-Kutch :370445

Naranbhai Odhana (Principal)

+91-9709040604

Keshav Chatralay

Dayapar, Lakhpat (Taluka) - Kutch : 370630

Ramjibhai Goradia (Vyavasthapak)

+91-9913998068